3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Επιλογή Πρακτορείου

Καποδιστρίου 7 ΤΚ 32200 ΘΗΒΑ

Τηλέφωνο FAX: 2262026150

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Σήμερα 20/04//2018, ημέρα Παρασκευή  συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Θήβας η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 3/16-04-2018 πράξη του Διευθυντή του 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την 3ημερης διάρκειας Εκπαιδευτική επίσκεψη  της περιβαλλοντικής ομάδας της Β΄ Τάξης Λυκείου στη Λάρισα , με παρόντες τους:

 • Φίλο Γεώργιο (Πρόεδρος)
 • Δεληδημητρίου Αναστασία  (Μέλος)
 • Ντελή Χαρίκλεια (Μέλος)
 • Τσαρουχά Αφροδίτη, Καλαμάρα Γεωργία (Μέλη - εκπρόσωποι μαθητικών συμβουλίων)
 • Γούλας Ιωάννης    (Μέλος - εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)

για την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης  με αρ. πρωτ. 64/10-04-2018 από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

 1. Παπαγιάννης TRAVEL
 2. Δήμας Ευάγγελος

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

 • Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία.
 • Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως αυτές είχαν καθοριστεί.

Κατόπιν αποφάσισε:

     1.Απορρίπτει ομόφωνα την πρόταση του Δήμα Ευάγγελου  καθώς δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά . Επιπλέον δεν υπάρχει επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας στο προτεινόμενο ξενοδοχείο.

   2.Να προκρίνει ομόφωνα την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Παπαγιάννης TRAVEL η οποία συνοδεύονταν από τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, είχε κόστος προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 90,00 ευρώ ανά μαθητή , στο ξενοδοχείο ASTERAS HOTEL Λάρισας  στο κέντρο της πόλης και επιπλέον  εξασφάλιζε την διαθεσιμότητα των δωματίων στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

 

Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως

Η Επιτροπή

 • Φίλος Γεώργιος  (Πρόεδρος)
 • Δεληδημητρίου Αναστασία  (Μέλος)
 • Ντελή Χαρίκλεια (Μέλος)
 • Τσαρουχά Αφροδίτη, Καλαμάρα Γεωργία (Μέλη - εκπρόσωποι μαθητικών συμβουλίων)
 • Γούλας Ιωάννης    (Μέλος - εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)
Share
 

Επιλογή Πρακτορείου

Καποδιστρίου 7 ΤΚ 32200 ΘΗΒΑ

Τηλέφωνο FAX: 2262026150

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. "> Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Σήμερα 01/11//2017, ημέρα Τετάρτη συνήλθε σε σώμα και συνεδρίασε στο Γραφείο του Διευθυντή του 3ου ΓΕΛ Θήβας η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 2/27-10-2017 πράξη του Διευθυντή του 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ για την αξιολόγηση των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων για την 5ημερης διάρκειας Εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ΄ Τάξης Λυκείου στη Θεσσαλονίκη, με παρόντες τους:

 • Φίλο Γεώργιο (Πρόεδρος)
 • Ανδρέου Αντωνία  (Μέλος)
 • Δεφίγγο Στέφανο (Μέλος)
 • Κακάβα Ευστάθιο ,Τζουμανέκας Γεώργιος    (Μέλη - εκπρόσωποι μαθητικών συμβουλίων)
 • Γούλας Ιωάννης    (Μέλος - εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)

για την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης  με αρ. πρωτ. 364/23-10-2017 από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

 1. TSOTRAS TRAVEL
 2. Conection travel

Η Επιτροπή προχώρησε στην διαδικασία αξιολόγησης ως εξής:

 • Αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν από τα παραπάνω Τουριστικά - Ταξιδιωτικά Γραφεία.
 • Εξέτασε το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών για να διαπιστώσει την συμφωνία τους με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως αυτές είχαν καθοριστεί.

Κατόπιν αποφάσισε:

     1.Απορρίπτει ομόφωνα την πρόταση του Conection travel καθώς τα προτεινόμενα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων ήταν σε μακρινές αποστάσεις από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και αυτά των 5 αστέρων ήταν εκτός των προδιαγραφών της προκήρυξης. Επιπλέον δεν υπήρχε επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας στα προτεινόμενα ξενοδοχεία πριν την ανάθεση της εκδρομής .

   2.Να προκρίνει ομόφωνα την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου TSOTRAS TRAVEL η οποία συνοδεύονταν από τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, είχε κόστος προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 223,00 ευρώ ανά μαθητή , στο ξενοδοχείο Park στο κέντρο της πόλης και επιπλέον  εξασφάλιζε την διαθεσιμότητα των δωματίων στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

 

Επισυνάπτονται οι πρωτότυπες προσφορές με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η παραπάνω πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως

Η Επιτροπή

 • Φίλος Γεώργιος  (Πρόεδρος)
 • Ανδρέου Αντωνία   (Μέλος)
 • Δεφίγγος Στέφανος (Μέλος)
 • Κακάβας Ευστάθιος ,Τζουμανέκας Γεώργιος  (Μέλη - εκπρόσωποι μαθητικών συμβουλίων)
 • Γούλας Ιωάννης    (Μέλος - εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων)
Share
 

Πενθήμερη εκδρομή

Share
 

Μηχανογραφικό 2017

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε το Μηχανογραφικό (με βάσεις 2016 ανά Επιστ. Πεδίο), που θα ισχύσει το 2017, σύμφωνα και με τις πρόσφατες αλλαγές στην κατανομή των Τμημάτων.

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-1p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-2p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-3p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-4p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-5p.pdf

Πληροφορίες

ΚΕΣΥΠ:http://blogs.sch.gr/2kesypvo/

Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2016 13:28
 

Επιτυχόντες Μαθητές 2016

3ο ΓΕΛ Θήβας - Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2016
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016 - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΔΡΑΓΑΝΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΝΤΑΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΛΓΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΡΟΥΣΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015 - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2015 - 10%
 ΣΚΟΥΜΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)
Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2016 09:00
 

Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016, ανά ομάδα προσανατολισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στα γραφήματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε πως κατανέμονται οι υποψήφιοι του νέου συστήματος, με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν, σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

anthopistikon moria_2016

thetikon moria_2016

oikonomias moria_2016

Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Ιούλιος 2016 00:48
 

Εβδομάδα κατά ρατσισμού

"Με την ποίηση πολεμάμε τον ρατσισμό"

DSC 1294

DSC 1291

Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2016 21:39
 

Επιτυχόντες Μαθητές 2015

3ο ΓΕΛ Θήβας - Επιτυχόντες Πανελλαδικών 2015
Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας
ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΒΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΕΣΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΣΤΙΖΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ)
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΑΡΤΑ)
ΚΟΥΡΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΧΑΪΔΕΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΜΦΙΣΣΑ)  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 
ΜΠΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΤΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΣΚΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΣΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΣΚΟΥΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ)
ΤΖΙΝΟΥ ΜΑΛΙΝΑ ΤΕΟΝΤΟΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΥΡΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 
ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΧΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ)
ΧΥΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2014 (10%)
 ΔΑΒΑΡΗ  ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2016 21:54
 

Πολυήμερη εκδρομή Γ Λυκείου 2014-15

Στα πλαίσια πολυήμερης εκδρομής της Γ' Λυκείου του σχολείου μας κατά το Σχ. Έτος 2014-2015 στη Θεσσαλονίκη και μετά από σχετική προκύρηξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, ο διεθυντής του σχολείου έλαβε τις παρακάτω προσφορές:

Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2014 15:17 Περισσότερα...
 

Ερευνητική Εργασία:"Σχολικός Εκφοβισμός"

Τάξη: Α' Λυκείου, Β' Τετράμηνο, Σχολικό Έτος 2013-14

Υπεύθυνος καθηγητής: Δουκίδου Άννα

Μπορείτε να δείτε την εργασία που εκπόνησαν οι μαθητές κάνοντας κλικ εδώ (αρχείο PDF).

Share
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 17:07
 


Σελίδα 1 από 3

Τελευταία Νέα

Μηχανογραφικό 2017

Στα παρακάτω αρχεία θα βρείτε το Μηχανογραφικό (με βάσεις 2016 ανά Επιστ. Πεδίο), που θα ισχύσει το 2017, σύμφωνα και με τις πρόσφατες αλλαγές στην κατανομή των Τμημάτων.

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-1p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-2p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-3p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-4p.pdf

mixanografiko-2017-new-me-baseis-2016-5p.pdf

Πληροφορίες

ΚΕΣΥΠ:http://blogs.sch.gr/2kesypvo/

Share
 
Στατιστικά Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Τα στατιστικά στοιχεία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016, ανά ομάδα προσανατολισμού, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Στα γραφήματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε πως κατανέμονται οι υποψήφιοι του νέου συστήματος, με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν, σε κάθε επιστημονικό πεδίο.

Share
 

επισκέπτες

Έχουμε 11 επισκέπτες συνδεδεμένους

stats

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 26539